Clicky

 @QwQiao  

Qiao Wang (๐Ÿ‘ฝ, ๐Ÿ‘ฝ)
๐Ÿ“ @alliancedao

Date:

Followers of @QwQiao over time
131,712
๐Ÿ‘จ Followers
232
๐Ÿค“ Smart Followers
-0.0%
1 day
-0.1%
1 week
-0.2%
1 month
account created:
almost 7 years ago Tue, Mar 22, 2016, 9:56 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
discovered by xo2:
over 1 year ago Sat, Sep 04, 2021, 11:28 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
updated by xo2:
9 hours ago Today 2:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

@QwQiao history of changes

old location new location
(empty)
 • @alliancedao
changed
10 days ago Sat, Mar 11, 2023, 12:05 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • Core contributor @alliancedao the most founder-friendly place to start a Web3/crypto project.
(empty)
changed
10 days ago Sat, Mar 11, 2023, 12:05 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description_urls new description_urls
 • http://alliance.xyz/apply
(empty)
changed
8 months ago Fri, Jul 22, 2022, 5:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • Core contributor @alliancedao the most founder-friendly place to start a Web3/crypto project. Founders apply here: https://t.co/uP9pXemxn1
 • Core contributor @alliancedao the most founder-friendly place to start a Web3/crypto project.
changed
8 months ago Fri, Jul 22, 2022, 5:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • Core contributor @alliancedao the most founder-friendly place to start a Web3 company. Founders apply here: https://t.co/uP9pXemxn1
 • Core contributor @alliancedao the most founder-friendly place to start a Web3/crypto project. Founders apply here: https://t.co/uP9pXemxn1
changed
10 months ago Thu, May 12, 2022, 9:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old name new name
 • Qiao Wang (๐Ÿ‘ฝ, ๐Ÿ‘ฝ) in Amsterdam 04/20 - 04/24
 • Qiao Wang (๐Ÿ‘ฝ, ๐Ÿ‘ฝ)
changed
11 months ago Mon, Apr 25, 2022, 9:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old name new name
 • Qiao Wang (๐Ÿ‘ฝ, ๐Ÿ‘ฝ)
 • Qiao Wang (๐Ÿ‘ฝ, ๐Ÿ‘ฝ) in Amsterdam 04/20 - 04/24
changed
11 months ago Wed, Apr 13, 2022, 8:05 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • Core contributor @alliancedao the best place to start a Web3 company. Founders apply here: https://t.co/uP9pXemxn1
 • Core contributor @alliancedao the most founder-friendly place to start a Web3 company. Founders apply here: https://t.co/uP9pXemxn1
changed
11 months ago Wed, Apr 13, 2022, 8:05 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old name new name
 • Qiao Wang
 • Qiao Wang (๐Ÿ‘ฝ, ๐Ÿ‘ฝ)
changed
11 months ago Tue, Apr 12, 2022, 9:05 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Associated accounts for: @QwQiao (1)

Bios that have mentioned @QwQiao over time
name info
Good Game

association discovered
7 months ago Wed, Aug 24, 2022, 5:57 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Top signal for crypto natives.--๐Ÿง @lmrankhan ๐Ÿง @QwQiao
๐Ÿ‘จ 1,094 followers
1 day 1 week 1 month
-0.2% +1.2% +7.6%

# of people @QwQiao followed per month

Loading...

Smart followers of @QwQiao over time

Loading...

smart followers of @QwQiao

smart follower of @QwQiao
gmoney.9dcc.eth

followed
29 days ago Mon, Feb 20, 2023, 7:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
nani

followed
1 month ago Sun, Feb 19, 2023, 1:31 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
2 months ago Thu, Jan 19, 2023, 9:30 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Wassie ๐Ÿงข

followed
4 months ago Sun, Dec 04, 2022, 7:45 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Laolu(๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ, ๐Ÿ‘พ)

followed
4 months ago Sun, Dec 04, 2022, 1:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
H.E. Justin Sun ๅญ™ๅฎ‡ๆ™จ

followed
4 months ago Wed, Nov 30, 2022, 4:46 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Joseph Lubin

followed
4 months ago Wed, Nov 30, 2022, 4:30 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
Martin Shkreli(e/acc)

followed
5 months ago Thu, Oct 20, 2022, 9:14 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Arjun Balaji

followed
6 months ago Wed, Sep 14, 2022, 1:14 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jack | One Block

followed
7 months ago Wed, Aug 31, 2022, 10:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ryan {๐Ÿ‘พ}

followed
7 months ago Wed, Aug 31, 2022, 10:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
7 months ago Mon, Aug 29, 2022, 6:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
bernard chan

followed
7 months ago Sat, Aug 13, 2022, 12:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
brian cho

followed
8 months ago Mon, Aug 01, 2022, 5:44 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
hentai avenger

followed
8 months ago Sat, Jul 30, 2022, 1:14 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Alex Gedevani

followed
8 months ago Wed, Jul 20, 2022, 10:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
Enrique Hernandez (e/acc)

followed
9 months ago Mon, Jun 27, 2022, 9:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
wishful cynic

followed
9 months ago Mon, Jun 20, 2022, 8:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Kanav Kariya

followed
9 months ago Mon, Jun 20, 2022, 8:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ansem๐Ÿฆ‹

followed
11 months ago Mon, May 02, 2022, 6:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Cryptik1.eth |๐Ÿ›ธ

followed
1 year ago Fri, Mar 11, 2022, 4:14 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Daes

followed
over 1 year ago Mon, Nov 29, 2021, 6:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
kt (โˆž)

followed
over 1 year ago Mon, Nov 29, 2021, 4:19 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Shual

followed
over 1 year ago Mon, Nov 29, 2021, 4:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Justin.sol

followed
over 1 year ago Fri, Nov 26, 2021, 9:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
krane

followed
over 1 year ago Fri, Nov 26, 2021, 2:00 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Joe Mahon

followed
over 1 year ago Sat, Nov 20, 2021, 1:59 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Wolf Daddy

followed
over 1 year ago Wed, Nov 17, 2021, 10:29 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Daryl Lau (Lau, Lau) ๐Ÿ‘˜

followed
over 1 year ago Fri, Nov 05, 2021, 5:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
tom ๐Ÿต

followed
over 1 year ago Mon, Nov 01, 2021, 4:15 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Mike Dudas

followed
over 1 year ago Mon, Nov 01, 2021, 3:44 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Vishal Kankani

followed
over 1 year ago Mon, Nov 01, 2021, 3:44 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jordi Alexander

followed
over 1 year ago Mon, Nov 01, 2021, 2:59 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Solar Eco Fund

followed
over 1 year ago Fri, Oct 29, 2021, 4:00 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
fooo's intern

followed
over 1 year ago Fri, Oct 29, 2021, 2:59 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Wed, Oct 27, 2021, 5:30 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
raj ๐Ÿฆพ

followed
over 1 year ago Tue, Oct 26, 2021, 6:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Bill Cherman

followed
over 1 year ago Thu, Oct 21, 2021, 10:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Thu, Oct 21, 2021, 10:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Craig Burel

followed
over 1 year ago Tue, Oct 19, 2021, 10:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Chris McCann ๐ŸŽ๐Ÿ’จ

followed
over 1 year ago Sat, Oct 16, 2021, 4:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Tristan

followed
over 1 year ago Sat, Oct 16, 2021, 4:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Michael Morrell

followed
over 1 year ago Sat, Oct 16, 2021, 4:00 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ali Yahya | alive.eth

followed
over 1 year ago Tue, Oct 05, 2021, 5:35 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jane Lippencott

followed
over 1 year ago Tue, Oct 05, 2021, 5:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Wei Han ๐Ÿซก

followed
over 1 year ago Thu, Sep 23, 2021, 6:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Dominic

followed
over 1 year ago Thu, Sep 23, 2021, 6:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Sell When Over | 9000.eth

followed
over 1 year ago Thu, Sep 23, 2021, 6:00 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Samuel Lee

followed
over 1 year ago Thu, Sep 23, 2021, 5:15 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Peter Johnson

followed
over 1 year ago Thu, Sep 23, 2021, 5:14 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ian Macalinao

followed
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 8:29 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Dylan Macalinao โ†—๏ธ

followed
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 8:29 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Manuel Bejarano ๆ›ผๅŠช

followed
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 8:14 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Composability Kyle

followed
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 2:16 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
path.eth ๐Ÿ›ก๏ธ

followed
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 2:01 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
James Todaro, MD

followed
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 2:00 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Apollo

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 5:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Switchboard ๐Ÿ”Œ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 5:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
BORING PROTOCOL

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 5:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Udi Wertheimer ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 5:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jake Brukhman

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 5:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
dima.eth

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 5:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
emiliano.oO

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Mike Novogratz

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Bobby Ong

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Dan Elitzer

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
kain.eth

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Xinshu

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Tฮžtranodฮž ๐Ÿฆ‡๐Ÿ”Š

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Morgan Beller

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jake Chervinsky

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Peter Van Valkenburgh

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Erik Voorhees

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Vlad Zamfir

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jebus.eth

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jason Choi

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
fiskantes.lens โญ๏ธ๐Ÿฉธ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Julien Bouteloup

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:06 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Adam Back

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jeff Dorman, CFA

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:05 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Josรฉ Maria Macedo

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Kevin Nielsen

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Charl3s ๐Ÿ๏ธโš”๏ธ๐Ÿ”ซ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
SynthaMan

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 4:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Eva Beylin

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:51 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
TradingView

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿค– Leshner

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Camila Russo

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Hugh Karp ๐Ÿข

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Marc Weinstein

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Erica Wall ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ Taproot Wizard #2

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Hasuโšก๏ธ๐Ÿค–

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Michael Oved

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Riva

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Derek Wai ๐Ÿง

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jacob Franek

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
knlae.(๐Ÿซก,๐Ÿซก)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
้›ถxmt

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
ChainLinkGod.eth

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Mason Nystrom

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jack Purdy

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Akshay BD

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
์ฐŒ G ่ทป ใ˜ MBA, CFA, FRM, CFP, NGMI, HFSP, HENTAI

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Joseph Young

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Sicarious๐Ÿ’ซ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Nick Cote

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
toly ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Loi Luu

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Nik Patel

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Michael Anderson

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
ian โœบ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
ParabolicTrav

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Joseph Todaro

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
loomdart.lens - no eggs arc

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 3:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ad_Infinitum

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Joel John

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
mattytay

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Long Vuong

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Patrick โ‚ฟ Dugan

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Libertas

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
zefram.eth

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Andrew Keys

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ryan Watkins

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Chris Burniske

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Dmitriy

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Fiona Kobayashi ๐Ÿง 

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Aleksandr Bulkin

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jon Geenty

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Alex Salnikov ๐ŸŸก Rarible

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Boba Network ๐Ÿง‹

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Pacoin

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ari Paul โ›“๏ธ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
โ‚ฟully

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Galois Capital

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Zilliqa

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Storm Blessed 0x

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
long mo

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Synthetix โš”๏ธ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 2:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
TEDgridy

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:49 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
jey :sun: โ—Žโ—Žโ—Ž

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
merp

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
fomosaurus ๐Ÿฆ–

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
psykeeper

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Solana

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:34 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
TS โšก๏ธ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Stani.lens (๐ŸŒฟ,๐Ÿ‘ป)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Jai Bhavnani

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
MapleLeafCap๐Ÿ“œ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
The Spartan Group

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐•ฏ๐–†๐–“๐–Œ๐–Š๐–—

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
BraggO ๐ŸŒ™

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Kelvin Koh

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Tony Stewart

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Darren Lau (Lau, Lau) ๐Ÿ‘˜

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
hedgedhog

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
THORChain

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:19 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
sc๊™ฎ๊™ฎpy

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Yan Liberman

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Delphi Digital

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
_RN03xx_

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Altcoin Sherpa

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:04 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
soby !finalform (FREE,OWN)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
urbit live ๐Ÿ’ซ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
gฮ›mEbiฦฌ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Future Fund

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 1:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
Alan ๐Ÿฆ‡๐Ÿ”Š

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Credit M Suisse

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Curve Finance

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Alexei Falin

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
quantum

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:48 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Perpetual Protocol (โœจ๐Ÿ”ด_๐Ÿ”ดโœจ)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Wangarian

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
AD Derivatives (formerly GVol)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Cryptoyieldinfo

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
redphone โ˜Ž๏ธ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:33 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Sam Trabucco

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:22 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
mewny

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:22 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
DerivaDEX

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:22 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:22 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
0xMaki ๋งˆํ‚ค๐Ÿฆ‡๐Ÿ”Š

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Nick Chong

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
DeFiGod

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:18 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Yam DAO

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
rekt

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Private Chad

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Big Private Key

followed
over 1 year ago Mon, Sep 06, 2021, 12:03 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Greedy Goblin

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:48 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
DCF GOD

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:48 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
0xdef1

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:48 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:48 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
DeFi Land

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:28 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
cdixon.eth

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:16 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Alex Wice

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Zhu Su ๆœฑๆบฏ

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Tyler Reynolds

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:15 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:14 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Ansem ๐Ÿƒ

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:14 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Andrew Kang

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:13 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Arthur

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:13 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
David Mihal.eth

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:01 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:01 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Vance Spencer

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
MacroScope

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 11:00 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:59 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
๐Ÿšซ
Kyle Davies

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:10 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
High Stakes Capital

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:10 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
mgnr

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:10 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
0xb1

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:10 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Wani | ้ฐ

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:10 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Keyboard Monkey -KBM-

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 10:10 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
dr. mike

followed
over 1 year ago Sun, Sep 05, 2021, 9:52 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)